20 симпозијум физике кондензоване материје

7 - 11 октобар, Београд, Србија

20. Симпозијум о физици кондензоване материје одржаће се у Београду, од 7. до 11. октобра 2019. године. Симпозијум ће укључивати презентације водећих научника из ове области из Србије и српска научна дијаспора, као и угледни страни гости.

СФКМ 2019 ће се одржати у Српској академији наука и уметности, Кнез Михаилова 35, Београд. Званични језик конференције је енглески.

 

Презентације конференција покривају читав низ истраживачких тема у оквиру експерименталне, теоријске и рачунске физике кондензоване материје, укључујући, али не ограничавајући се на следеће:

Физика полуводника. Електронска структура, Квантне тачке и жице, Фотонски кристали, Феномен великих магнетних поља, Ултра-брзи феномени.

Површина, интерфејс и ниско-димензионална физика. Графен, Угљеничне и друге нанотубе, Тополошки изолатори, Комплексни оксидни интерфејси, Транспорт у наноструктурама.

Магнетизам. Магнетни материјали и фазни прелази, Магнетно-електроника и спинтроника, Магнетне наночестице.

Суперпродовност. Конвенционални, високотемпературски суперпроводници и суперпроводници са тешким фермионима : Материјали и механизми, Хетероструктуре: Ефекат близине и транспортни феномени.

Јако корелисани и неуређени системи. Материјали са јаким корелацијама и неуређеностима, Динамичка својства из експеримената са временском еволуцијом, Квантне течности, Хладни атоми и БЕЦ.

Фазни прелази, фазно уређење у физици кондензоване материје. Равнотежне и динамичке феномене, фероелектрицитет, мултифероика, квази-кристали, кристална површинска морфологија и динамика, раст кристала.

Полимери, Течности и гелови. Течни кристали, Еластомери, Мембране, Живе ћелије и жива материја.

Статистичка физика сложених система. Мреже и друге структуре.

 

СФКМ организују три највеће институције у Србији које се баве истраживањем у области физике и Српска Академија Наука и Уметности:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије финансијски помаже рганизацију СФКМ 2019.
СФКМ 2019 наставља традицију претходних састанака:

КОНФЕРЕНЦИЈСКИ ПОСТЕР

Новости (енг)

 • Conference photo

  Please join us at Wednesday at 13.30h in front of the SASA building for conference photo.
 • Changes in the program

  Please note changes in the program for Monday morning session and Tuesday afternoon session.
 • Book of Abstracts is online

  Book of abstracts is online!
 • PROGRAM IN ONLINE!

  Preliminary schedule for SCMP conference is online!
 • Participation fee in cash

  Everyone having issues with payment from abroad can pay participation fee in cash at conference opening (payment confirmation will be provided on-site).
 • IMPORTANT – List of registered participants

  Please note new page with list of registered participant for SFKM 2019. If you have any trouble registering, uploading abstract or performing registration fee payment please do not hesitate to contact on sfkm@ipb.ac.rs
 • ABSTRACT SUBMISSION EXTENDED

  Deadline for registration and submission of abstract extended until 1st August 2019
 • Invited Speakers

  List of confirmed invited speakers announced.
 • Important dates

  Abstract submission May 15th – July 15th 2019

ЛОКАЦИЈА КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Српска Академија Наука и Уметности